Fiskeregler för sportfisket
i Högvadsåns Nedre fiskevårdsområdes fiskevatten.


Område Ullared

1. Fisketider:
Fiskesäsong: 1 april - 30 september
Fiskarter: Lax, Öring, Gädda och Abborre. Ål får INTE fångas. Laxens uppgång kan variera

2. Fiskesätt:
Endast fiske med spinn, fluga eller mete är tillåtet.
Fiske får endast ske med ett spö åt gången.
Fiske med räka eller mask är tillåtet, dock endast med enkel- eller dubbelkrok.
Ryckfiske är absolut förbjudet.
Felkrokad fisk, avsiktligt eller oavsiktligt, ska genast återutsättas.

3. Fiskeområde:
Flugfiske är tillåtet nedströms Nydala kvarn. Spinnfiske och mete är förbjudet på denna sträcka.
Alla fiskesätt är tillåtet uppströms Nydala kvarn. Allt fiske är förbjudet på piren efter 1/8.
För fiskegränser klicka här för att ladda ner bifogad karta.

4. Fångst och registrering:
Fångst av utvandrande lax (besa) är förbjudet. Fiskekort berättigar till fångst av tillsammans högst två laxar eller öringar
per dag. Fångad fisk får behållas.

Under tiden 1 april - 30 juni fångas sammanlagt högst 3 laxar. När fångst av 3 laxar skett avbryts fisket resten av tiden
fram till och med 30 juni (detta gäller i hela Ätrans vattenområde inkl biflöden), inga restriktioner juli - augusti, i september
ska all fisk över 75 cm återutsättas, rekommendation att alla honor återutsätts oavsett längd. Vi rekommenderar
enkelkrok i september månad.

Registrering: Fångsten (lax eller öring) skall uppvisas på det ställe ni köpt fiskekortet eller noteras på baksidan av
fiskekortet som lämnas där kortet köpts. Det går även och SMSa fångsts till tel 070-329 30 08

5. Minimimått
Fisken mäts från nosspets till stjärtfenans yttersta spets.
Lax 45 cm och öring 45 cm.
Fisk som inte uppfyller måttet skall genast återutsättas i vattnet.

6. Allmänna regler
Den fiskande skall uppvisa sitt fiskekort och i övrigt följa de ytterligare anvisningar som lämnas av tillsyningsman.
Den fiskande är skyldig att lära känna fiskereglerna och noggrant iakttaga bestämmelserna. Fiskare som bryter mot
gällande bestämmelser och fiskeregler eller som uppträder störande för andra fiskare avstängs från fortsatt fiske i
Högvadsåns Nedre fiskevårdsområdes vatten.

Visa hänsyn, beträd ej växande gröda och ta med skräpet hem. Håll naturen ren!


Område Kogstorp

1. Fisketider:
Fiskesäsong: 1 april - 30 september
Fiskarter: Lax, Öring, Gädda och Abborre. Ål får INTE fångas. Laxens uppgång kan variera

2. Fiskesätt:
Endast fiske med spinn, fluga eller mete är tillåtet.
Fiske får endast ske med ett spö åt gången.
Fiske med räka eller mask är tillåtet, dock endast med enkel- eller dubbelkrok.
Ryckfiske är absolut förbjudet.
Felkrokad fisk, avsiktligt eller oavsiktligt, ska genast återutsättas.

3. Fiskeområde:
Fiske är tillåtet mellan kraftledningen 500 m uppströms träbron till 100 m norr stenbron vid Boarp. Kortfiske tillåtet
endast på åns västra sida.
För fiskegränser klicka här för att ladda ner bifogad karta.

4. Fångst och registrering:
Fångst av utvandrande lax (besa) är förbjudet. Fiskekort berättigar till fångst av tillsammans högst två laxar eller öringar
per dag. Fångad fisk får behållas.

Under tiden 1 april - 30 juni fångas sammanlagt högst 3 laxar. När fångst av 3 laxar skett avbryts fisket resten av tiden
fram till och med 30 juni (detta gäller i hela Ätrans vattenområde inkl biflöden), inga restriktioner juli - augusti, i september
ska all fisk över 75 cm återutsättas, rekommendation att alla honor återutsätts oavsett längd. Vi rekommenderar
enkelkrok i september månad.

Registrering: Fångsten (lax eller öring) skall uppvisas på det ställe ni köpt fiskekortet eller noteras på baksidan av
fiskekortet som lämnas där kortet köpts. Det går även att SMSa fångst till tel 070-329 30 08

5. Minimimått
Fisken mäts från nosspets till stjärtfenans yttersta spets.
Lax 45 cm och öring 45 cm.
Fisk som inte uppfyller måttet skall genast återutsättas i vattnet.

6. Allmänna regler
Den fiskande skall uppvisa sitt fiskekort och i övrigt följa de ytterligare anvisningar som lämnas av tillsyningsman.
Den fiskande är skyldig att lära känna fiskereglerna och noggrant iakttaga bestämmelserna. Fiskare som bryter mot
gällande bestämmelser och fiskeregler eller som uppträder störande för andra fiskare avstängs från fortsatt fiske i
Högvadsåns Nedre fiskevårdsområdes vatten.

Visa hänsyn, beträd ej växande gröda och ta med skräpet hem. Håll naturen ren!


Område Ullared

1. Fisketider:
Fiskesäsong: 1 april - 30 september
Fiskarter: Lax, Öring, Gädda och Abborre. Ål får INTE fångas. Laxens uppgång kan variera

2. Fiskesätt:
Endast fiske med spinn, fluga eller mete är tillåtet.
Fiske får endast ske med ett spö åt gången.
Fiske med räka eller mask är tillåtet, dock endast med enkel- eller dubbelkrok.
Ryckfiske är absolut förbjudet.
Felkrokad fisk, avsiktligt eller oavsiktligt, ska genast återutsättas.

3. Fiskeområde:
Fiske är tillåtet inom följande område: Mellan Vägbron i Ullared(väg 154) och fram till där skogen börjar söder
Barkhult. För gränsdragning klicka här för att ladda ner bifogad karta.

4. Fångst och registrering:
Fångst av utvandrande lax (besa) är förbjudet. Fiskekort berättigar till fångst av tillsammans högst två laxar eller öringar
per dag. Fångad fisk får behållas.

Under tiden 1 april - 30 juni fångas sammanlagt högst 3 laxar. När fångst av 3 laxar skett avbryts fisket resten av tiden
fram till och med 30 juni (detta gäller i hela Ätrans vattenområde inkl biflöden), inga restriktioner juli - augusti, i september
ska all fisk över 75 cm återutsättas, rekommendation att alla honor återutsätts oavsett längd. Vi rekommenderar
enkelkrok i september månad.

Registrering: Fångsten (lax eller öring) skall uppvisas på det ställe ni köpt fiskekortet eller noteras på baksidan av
fiskekortet som lämnas där kortet köpts. Det går även att SMSa fångst till tel 070-329 30 08

5. Minimimått
Fisken mäts från nosspets till stjärtfenans yttersta spets.
Lax 45 cm och öring 45 cm.
Fisk som inte uppfyller måttet skall genast återutsättas i vattnet.

6. Allmänna regler
Den fiskande skall uppvisa sitt fiskekort och i övrigt följa de ytterligare anvisningar som lämnas av tillsyningsman.
Den fiskande är skyldig att lära känna fiskereglerna och noggrant iakttaga bestämmelserna. Fiskare som bryter mot
gällande bestämmelser och fiskeregler eller som uppträder störande för andra fiskare avstängs från fortsatt fiske i
Högvadsåns Nedre fiskevårdsområdes vatten.

Visa hänsyn, beträd ej växande gröda och ta med skräpet hem. Håll naturen ren!


Lyckat fiske!
Högvadsåns Nedre FVO