Högvadsån

Högvadsån är belägen i Falkenbergs kommun i Halland.
Den rinner ut i Ätran i Ätrafors och är Ätrans största biflöde.
Ätran och Högvadsån har en ursprunglig laxstam och är
tillsammans det viktigaste reproduktionsområdet för lax på västkusten.
De viktigaste lekbottnarna finns i Högvadsån.

På 1970-talet försämrades laxbeståndet kraftigt
på grund av försurningen. 1978 startadesdärför ett kalkningsprojekt
av Falkenbergs kommun och det pågår fortfarande.
Slutar man kalka dröjer det inte många år innan vattnet är omöjligt
för laxfiskar att leva i.
Kalkningen måste få fortsätta tills marken har blivit återställd
annars är allt gjort förgäves.

Projektet gav fina resultat, och på slutet av 80-talet fanns
det stora mängder lax. Men i början på 90-talet kom en
ny tillbakagång. Denna gången var det inte på grund av
försurning, utan en parasit, Gyrodactylus salaris.
Parasiten har slagit ut flera laxbestånd i Norska älvar,
men på grund av den högre temperaturen i vattnet här,
slog den inte till riktigt så dramatiskt. Den är dock ett hot.
Gyrodactylus salaris är en haptormask med hakar och lever som ektoparasit
(på utsidan) av laxyngel i sötvatten. Masken tål ej saltvatten och dör ut
vid högre salthalt än 7,5 promille.


Det är inte bara laxen som trivs i ån.
även Öring, Gädda, Abborre och flera andra arter finns.
Så Högvadsån är ett bra val om man vill ha variation på fisket.
Men laxfisket är ändå det viktigaste, och har alltid varit så i ån.

Och får man inte napp så får man ändå en härlig naturupplevelse
vid vattnet i de vackra dalgångarna.
Högvadsån har dessutom ett mycket fint växt- och djurliv längs ån.
Med flera hotade biotoper och arter.